Giften

De Stichting is voor de bekostiging van de onkosten van de werkzaamheden geheel afhankelijk van giften van NEC-supporters en andere geïnteresseerden in het erfgoed van NEC.

Daarbij is iedere gift, groot of  klein, meer dan welkom. Een bijdrage kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL66 RABO 0174 8843 38 ter attentie van Stichting de Bloedkuul.

Alvast hartelijk dank!