Oprichting Stichting De Bloedkuul

Na maanden van voorbereiding zijn donderdagavond de handtekeningen gezet onder de oprichtingsakte van Stichting de Bloedkuul. Het idee voor deze stichting ontstond zo’n jaar geleden toen één van de oprichters, Hans Vossenberg, zichzelf de vraag stelde: “wat zou er met mijn verzameling gebeuren mocht ik ooit komen te overlijden?”. Met een paar telefoontjes en enkele oproepen via het wereldwijde web waren er al snel meer mensen geïnteresseerd in de op te richten stichting die zich bezig diende te gaan houden met het culturele erfgoed van NEC. Na maanden van voorbereiden, vergaderen en rondkijken bij andere clubs was het 15 november 2012, niet geheel toevallig de 112e verjaardag van NEC, zover. Onder het toeziend oog van NEC TV luidde Han Weijers, voormalig lid van de Raad van Bestuur van NEC, de avond in met een hartverwarmende toespraak. Vervolgens startte het officiële gedeelte van de avond. Mr. Kersten van notariskantoor Kersten & Wilhelm te Mill en Sint Hubert nam met de zes oprichters de statuten door. In deze statuten komt het doel van de uitgebreid naar voren. Deze doelstelling is het uiteindelijke uitvloeisel van het oorspronkelijke idee om verzamelaars van NEC te verenigen. De stichting gaat zich bezig houden met het promoten en behouden van het culturele erfgoed van de Nijmeegse voetbalclub door onder meer het verzamelen en (digitaal) tentoonstellen van allerlei (historische) zaken en artikelen die verband houden met de voetbalclub en het verzorgen van lezingen en presentaties. Daarnaast gaat de stichting een voorbeeldcodicil uitbrengen voor NEC-supporters die hun verzameling uiteindelijk willen doen toekomen aan de stichting om deze te bewaren voor het rood-groen-zwarte nageslacht. Droom van de oprichters is het realiseren van een daadwerkelijk museum met daarin NEC-gerelateerde artikelen en exposities. Het officiële gedeelte van de avond werd afgesloten met het ondertekenen van de oprichtingsakte door de notaris en de nieuwbakken bestuursleden. Onder het genot van een glas champagne sloot Han Weijers de avond af en stelde hij, op persoonlijke titel, het symbolische bedrag van 112 euro beschikbaar aan de stichting. Hiermee is de bouwpastor van de huidige Goffert de eerste donateur van De Bloedkuul. Mocht u interesse hebben in een donateurschap of ideeën hebben voor de stichting dan kunt u terecht op de website Bloedkuul.nl. Op deze website zal binnenkort uitgebreidere informatie beschikbaar komen over het donateurschap, de doelen en de activiteiten van de stichting. Uiteraard kunt u altijd één van de bestuursleden aanspreken, een e-mail sturen naar info@bloedkuul.nl of kijken op Facebook of Twitter.Stichting de Bloedkuul bedankt iedereen die de afgelopen maanden heeft meegedacht aan het realiseren van de stichting. Een bijzonder dankwoord gaat uit naar Han Weijers voor zijn gulle gift en Mr. L.W.M. Kersten voor zijn toegewijde hulp in het verwezenlijken van de stichting. Naast de reportage die binnenkort op NEC TV verschijnt heeft fotograaf Rob Koppers enkele plaatjes geschoten. Deze zijn te zien via zijn Picasa.